Çocuklara Okumayı Nasıl Öğretirsiniz?

Çocuklara okumayı nasıl öğretirsiniz? Sorusu özellikle ebeveynlere yöneltilmesi gereken en önemli sorudur. Çünkü günümüz çocuklarının en büyük problemi kitap okumamaları kitap yerine telefon gibi elektronik cihazlarla ilgilenmeleri olmaktadır.

Günümüzde artık bebeklikten itibaren tüm çocuklar teknolojik cihazlara yani televizyona ve özellikle de telefona fazlasıyla ilgi duymaktadırlar. Son 10 yıllık çocuk yaş dönemleri incelendiğinde 10 yıl önce bebeklik döneminde telefonla fazla zaman geçirmiş çocuklar şu anki yaşlarında da bu alışkanlıklarını fazlasıyla devam ettirmektedirler.

Bu noktada çocuğu telefondan vazgeçirmek ve okuma alışkanlığı edinmesi için desteklemek oldukça önemlidir.

Özellikle Milli Eğitim okullarında uzun yıllardan beri çocukları okuma alışkanlığına yöneltmek ve bu alışkanlığı kazandırmak adına aylık periyotlarda yaş grubuna uygun kitap önerileri verilmekte ve her ay bu kitapları okumaları öğretmenleri tarafından talep edilmektedir.

Bu sayede çocuklara okuma alışkanlığı kazandırılarak bilişsel gelişimleri desteklenmelidir. Özellikle kitap okumayı sevmeyen ve kitap okuma alışkanlığı edinmemiş olan çocukların bilişsel gelişimleri doğru şekilde tamamlanmakta ve aynı zamanda konuşma güçlüğü, okuduğunu anlamama gibi birtakım sorunlar ortaya çıkmaktadır.

Okumayı Öğrenmeyi Kolaylaştıracak Beş Temel Nokta

Çocukların okuma alışkanlığı kazanması onların öğretim hayatlarında oldukça önemlidir. Çünkü tüm öğretim dönemleri içerisinde çocuklar belli başlı sınavlara tabi tutulmakta ve bu sınavlarda sorulan soruları doğru, hızlı okuyabilmeleri ve okuduklarını anlayabilmeleri soruları doğru çözmelerine yardımcı olmaktadır.

Bu nedenle çocukların eğitiminin, gelişiminin ve öğretim hayatının doğru şekilde ilerleyebilmesi adına mutlaka düz düzenli olarak kitap okumaları gerekmektedir. Okumayı öğrenmeyi kolaylaştıracak 5 temel nokta şu şekildedir;

  1. Sesli Okumak
  2. Sesli Kitaplar
  3. Alt Yazılı Film İzlemek
  4. Okuma Metinlerini Her yere Koyun
  5. Aile Okuma Zamanı Planlayın

1.Sesli Okumak

Sesli okumak çocuklarım kitap okumaları konusunda ve bu alışkanlığı edinmeleri konusunda oldukça önemlidir.

Çünkü çocuklar sesli olarak gerçekleştirdikleri ve duydukları şeyleri daha sık yapma eğilimi göstermektedirler. Bu nedenle özellikle ilkokul döneminde çocukların sesli okuma yapmaları teşvik edilmeli ve özellikle derslerde uygulanan okuma metodunun evde de uygulanması gerekmektedir.

Çocuklar okurken okudukları yanlış kelimeleri duyarak fark etmekte ve bir daha aynı kelimeyi okurken yanlış okumamaya özen göstermektedir.

2.Sesli Kitaplar

Sesli kitaplar çocukların okuma alışkanlığı edilmesinde oldukça önemli materyaller olmaktadır. Çünkü yukarıda da bahsettiğimiz gibi çocuklar duydukları şeyleri çok daha kolay benimsemekte ve özellikle dinleyerek sağlanan eğitimleri çok daha kolay uygular hale gelmektedirler.

3.Alt Yazılı Film İzlemek

Alt yazılı film izlemek sadece çocuklar için değil büyükler içinde oldukça önemli bir yöntem olmaktadır. Özellikle yabancı dil eğitimi için uygulanan bu metot çocukların okuma alışkanlığı geliştirmesinde de oldukça etkili bir yöntem olmaktadır.

4.Okuma Metinlerini Her yere Koyun

İnsan psikolojisi ve özellikle çocuk psikolojisi gördüğü şeylere karşı çok daha fazla ilgi duymaktadır. Örnek vermek gerekirse bugün alışverişte aldığımız birçok şey sık sık reklamları ile karşılaştığımız ürünler olmaktadır.

Bu nedenle okuma metinlerini her yere koymanız halinde sık sık karşılaştıkları bu şeylere karşı eğilim göstereceklerdir.

5.Aile Okuma Zamanı Planlayın

Okuma zamanı çocuklar için oldukça önemlidir. Özellikle çocuk oyun alanı içerisinde çocukların kitap okuması mümkün olmadığından mümkün olduğunca planlı ve uygun ortamda kitap okuma aktivitesi gerçekleştirmesini desteklemelisiniz. Aile okuma zamanı planlayarak ebeveynlerinden gördüğü alışkanlıkları edinmeye çalışan çocukları kitap okumaya teşvik edebilirsiniz.