Çocukların Yaratıcılığı Nasıl Arttırılır?

Çocuklarda yaratıcılık geliştirmek için birçok eğitim ve etkinlik kullanılabilir. Onların kendilerini ifade edebilmelerine yardımcı olmak ve farklı fikirler geliştirmelerini sağlamak ancak bu tarz eğitimler ile mümkün olabilir. Örneğin bir çocuğun hayal gücünü geliştirmek için ona resim çizmek, maket yaptırmak veya buna benzer eğlendirici ve öğretici aktiviteler sunulabilir. Bu sayede o çocuk elinde olan materyalleri kullanarak birçok farklı fikri hayata geçirebilir. Bu sayede çok daha yaratıcı ve aynı zamanda yenilikçi kişiler olabilirler. Bunun için oyun atölyeleri veya buna benzer eğitimler sunan eğitim kurumlarından da yardım alınabilir. Çok farklı içerikler ile hazırlanan eğitimler sayesinde kapalı oyun parkı çocukların her anlamda daha yaratıcı düşünebilmeleri ve bu düşüncelerini hareketlerine de yansıtabilmeleri sağlanabilir.

Yaratıcılık Nedir?

Yaratıcılık olmayanı var edebilmek olarak açıklanabilir. Yani bu özelliği taşıyan insanlar kimi zaman çok basit bir nesneden veya fikirden dahi herkesin aklına gelmeyecek sonuçlar alabilirler. Bu özellik kimi zaman doğuştan gelen bir yetenek olabilirken kimi zaman ise verilen eğitimler ile de gelişebilir. Bunun için çocuk yaşlardan itibaren düzenli olarak etkinlikler düzenlenmeli ve çocuklar en doğru şekilde yönlendirilmelidirler. Bu özelliğe sahip olan kişiler her konuya karşı farklı bir bakış açısı geliştirebilirken olmaz denilen şeyleri dahi mümkün hale getirebilirler. Bu sebeple gelişmiş toplumlar da en küçük yaştaki çocuklar için dahi okullar da bu konuya önem verilmektedir. Çocukların yaratıcılık yeteneklerini geliştirmek için onların sahip oldukları doğal özellikleri belirlemek ve bu şekilde eğitim içerikleri oluşturmak çok daha net sonuçlar alınmasını sağlayacaktır.

Çocuklarda Yaratıcılık Gelişim Dönemleri

Çocuklar her yaşta farklı anlayışlara ve kapasitelere sahip olabilirler. Uzman eğitimciler bu durumun farkında oldukları için özellikle yaratıcılık geliştiren eğitimler için yaşa göre seçimler yapmanın daha doğru olduğunu düşünürler. Örneğin 3 yaşındaki bir çocuk ile 6 yaşında ki bir çocuk aynı şekilde düşünmeyecektir. Bu sebeple bu çocuklara verilen eğitimler de farklı olmalıdır. 5 ve 6 yaşındaki çocuklar artık hayatı anlamaya ve çevrelerini anlamaya başlarlar. Doğa olarak bu yaşta artık yaratıcılık özelliği de gelişmeye başlar. İşte tam da bu zamanlarda doğru teknikler ile eğitimlere başlanırsa o çok daha verimli sonuçlar alınabilir. Bu özelliği gelişen bir çocuk yetişkinler kadar ciddi düşünebilir ve aynı zamanda olaylara karşı çok farklı çözüm yolları bulabilir. Çünkü yaratıcılık hem pratik bir zekâ hem de sakinlik gerektirir. Hangi durumda nasıl düşünmeleri ve nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğrenen çocuklar sayesinde gelecek toplumların çok daha kaliteli bir yaşama sahip olmaları da sağlanabilir.

Çocukların Yaratıcılıklarını Geliştirebilecek Etkinlikler

Çocukların yaratıcılık özelliklerini geliştirmek için yapılabilecek birçok farklı etkinlik vardır. Bu etkinlikler kimi zaman oyunlar olabilirken kimi zaman ise eğlenceli aktiviteler olabilir. Örneğin oyun hamuru ile şekiller yapmak, kağıtlar ile şekiller yapmak, parmak boyaları ile oynamalarını sağlamak, maketler yapmak veya bilmece ve bulmaca çözmek çocukların çok daha yaratıcı bireyler haline gelmelerini sağlayabilir. Bu sebeple oku öncesi eğitim kurumlarında veya oyun atölyelerinde genellikle buna benzer etkinlikler düzenlenir. Daha ileri yaşlarda ki çocuklar için ise robotik ürünler tasarlamak, bilgisayar destekli tasarımlar yaptırmak veya buna benzer etkinlikler ile daha da gelişmiş eğitimler verilebilir. Çocuk yaratıcılık özelliklerinin gelişmesi için bu tarz etkinliklerin doğru dönemler de ve sürekli verilmesi gerekebilir. Dumadum uzmanlığı ile tüm aileler çocuklarının daha yaratıcı ve bilgili kişiler haline gelmelerini sağlayabilirken aynı zamanda bu konuda gerekli yardımları da alabilirler.