Piaget Kuramı ve Çocuk Gelişimi

Piaget kuramı çocuk ve ergenlerin zihinsel süreçlerini tanımlayan bir kuram olarak bilinir. Dünya genelinde kabul gördüğü için özellikle çocuk gelişim alanında çok önemsenmektedir. Bu kurama göre çocuklar çevrelerinden olup biteni gözlemleyen birer araştırmacılardır. Gördükleri ve örendikleri her şey çocukların zihinlerinde bir şema oluşturur. İşte buna öğrenme veya kavrama denir. Piaget kuramı çocukların bilişsel gelişimlerinin sıralı bir şekilde ilerlemesini savunur.

Yani her gelişme mutlaka olması gereken dönemde olmalıdır. Eğer bu dönemler arasından karışıklık olursa o zaman çocukların gelişim süreçlerinde sorunlar çıkabilir. Buna göre öncelikle duyusal gelişim sağlanmalıdır. Yani çocuk ilk olarak çevresini algılamayı öğrenmelidir. Bundan sonrası ise kendiliğinden gelecek ve çocuk kendi gelişimini kendisi yönlendirecektir.

Piaget Kuramı Nedir?

Piaget kuramı çocuk gelişimi ile ilgilenen herkesin mutlaka duyduğu veya aşina olduğu bir konudur. Çocukların gelişim süreçlerini kendine has bir şekilde açıklayan bu kuram aynı zamanda bu sürecin nasıl olması gerektiğini de söyler. Gelişim mutlaka sıralı olmalı ve her dönem olması gerektiği şekilde ilerlemelidir. Dünyaya gelen bir çocuk anne karnında başlayan duyusal gelişimine dünya hayatında da devam eder.

Duyusal gelişimi zihinsel gelişim takip eder. Çevresini algılamayı öğrenen çocuk daha sonra ise olan bitenleri anlayana ve kendince yorumlamaya başlar. Aynı zamanda motor becerileri de kendiliğinden başlar ve gelişir. Bu sayede yetişkinliğe hazır bir hale gelir. Piaget kuramında bu aşamaların her biri ayrı ayrı ele alınır ve hangisinin ne zaman olması gerektiği açık bir şekilde belirtilir. 

Piaget Kuramına Göre Bilişsel Gelişim Dönemleri

Piaget kuramı çocuklarda bilişsel gelişimin belli dönemler ile olması gerektiğini savunur. Çocukların aşama aşama gelişmeleri sayesinde sağlıklı bir yetişkinlik dönemi geçirecekleri düşünülür. Bu kurama göre gelişim süreçleri sırası ile şu şekilde olmalıdır;

  1. Duyusal motor dönemi : 0-2 yaş arası dönem
  2. İşlem öncesi dönem       : 2-6 yaş arası dönem
  3. Somut işlemler dönemi : 6-12 yaş arası dönem
  4. Soyut işlemler dönemi : 11 – 12 yaş sonrası dönem

Bu dönemlerin her birinde çocuk farklı yetenekler ve özellikler kazanır. Zaman geçtikçe kendisini tanımaya başlar var artık karakteri de oturmaya başlar. Ancak tüm bu süreçlerde gerekirse destek almalıdır. Çünkü eksik kalacak olan bir dönem sonraki dönemin de sıkıntılı geçmesine neden olacaktır. Piaget kuramına göre bilişsel gelişim anne karnından yetişkinliğe kadar farklı şekillerde sürer. Bu sürecin en sağlıklı şekilde geçmesi ise her zaman en önemli öncelik olmalıdır.

Piaget Kuramına Göre Oyunun Önemi Nedir?

Piaget kuramında eğlenceli oyunlar veya eğitici oyunlar çocuk gelişimi için çok önemli bir tutar. Bu kurama göre oyun çocukların biyolojik ve sosyal gereksinimlerinin kaynaşmasını sağlar. Aynı zamanda gelişim dönemlerini de sağlıklı bir şekilde atlatmalarını sağlar. Oyun oynayan çocuk kaygılarını ve isteklerini dramatize etme olanağı bulabilir. Bu sayede bir evreden diğer evreye de sağlıklı bir şekilde geçer. Bu da gelişim sürecini en iyi ve en verimli şekilde tamamlamasına yardımcı olabilir.

Ancak her dönemin farklı oyunları vardır. Her yaş grubu için farklı gelişimlere yardımcı olacak oyunlar oynanabilir. Bu oyunlar zaman içinde çocukların kendilerine ifade yeteneklerini, motor becerilerini ve aynı zamanda zihinsel gelişimlerini hızlandıracaktır.  Pauget kuramı veya benzeri konular hakkında daha fazla bilgi alarak çocuklarının gelişimleri hakkında doğru adımlar atmak isteyen kişiler diledikleri zaman Dumadum oyun parkı uzmanlarından merak ettikleri tüm konular hakkında yardım alabilirler.