Dumadum Oyun Atölyeleri

Oyun oynamak her geçen önemini kaybediyor. Çocuklar; oyun oynamak yerine kendilerini teknolojinin büyüsüne kaptırıyorlar. Bu durumun farkına varan Dumadum; bünyesinde bulunan oyun atölyeleri ile çocukların oyun oynamasını sağlıyor. Çocukların motor, duyusal, hafıza ve dikkat gelişimine olumlu etki eden oyun seçeneklerine yer veren Dumadum; hem çocukların hem de ailelerin favorisi haline geldi. 

Çocuklarda Oyuna Dayalı Öğrenme 

Dumadum oyun atölyesi; oyun tabanlı öğrenmeye önem verir. Oyuna dayalı öğrenme ortamları öğrenciler kendi problemlerini kendileri oluştururlar. Söz konusu problemlere yönelik olarak araştırma yaparlar. Ayrıca, akranlarıyla iletişime geçerek bu problemi nasıl çözeceklerine dair fikir yürütürler. Dikkat ve konsantrasyon gerektiren bir çalışmanın ardından problemi de en iyi şekilde çözerler. 

Çocuklarda oyuna dayalı öğrenme son derece mühimdir. Bu sayede, çocukların günlük yaşamda sıklıkla karşılaştıkları problemleri eleştirel bakış açısıyla değerlendirmeleri mümkün hale gelir. Oyuna dayalı öğrenmenin çok sayıda faydası vardır. Her şeyden önce, ilgi çekici ve motive edici olduğunu söylemek gerekir. Ayrıca, çocukların odaklanma sürelerini artırır. Öğrencinin sürekli aktif durumda olması ciddi bir avantajdır. Hatta, doğrudan deneyimin içerisinde olmaları önem taşır. Oyuna dayalı öğrenmede geri bildirimin verilmesi son derece önemlidir. Bu sayede, öğrenciler; hatalarından dolayı zaman kaybetmezler. Hatalarını bir an önce düzeltmek adına harekete geçerler. 

Oyuna dayalı öğrenme; öğrencinin motivasyonunu en iyi hale getirir. İlgi çekici ve eğlenceli olmasıyla öne çıkar. Çocuklar; bu öğrenme yöntemi sayesinde karmaşık olayları ve kavramları çok daha rahat bir şekilde hatırlama şansına sahip olurlar. Birçok uzman; bilgisayar oyunlarının öğrenmeyi geliştirdiğini ifade eder. Ancak, Dumadum; farklı oyunlar ile de çocukların gelişim sürecini sorunsuz hale getirmeyi hedefler. 

Oyun Atölyelerinin Faydaları 

Oyun atölyesi sayesinde çocukların zihinsel gelişim süreçleri desteklenir. Mantıksal düşünmenin başladığı, dil gelişiminin hızlı bir şekilde ilerlediği, sözcük dağarcığının üç bin kelimeye ulaştığı bu dönemde çocuklar farklı arayışlar içerisine girerler. Çocukların problem çözme yeteneğinin gelişmesi, sosyal olarak arkadaş edinmeleri, grupta fark edilme ihtiyaçlarının ortaya çıkması gibi hususlar ön plandadır. Bu noktada, okul faaliyetleri dışında gerçekleştirilen atölye çalışmalarının önemi ortaya çıkar. 

Oyun atölyesi sayesinde çocukların yaratıcılıkları ve hayal güçleri serbest bırakılır. Fazla enerji; olması gerektiği gibi dışarı atılır. Zihinsel ve sosyal gelişim desteklenir. Paylaşma, grup çalışması, arkadaşlık ilişkileri, kendine güven, hakkını koruma gibi önemli beceriler elde edilir. Ayrıca, çocuklar; topluluk içerisinde nasıl davranmaları gerektiğini öğrenirler. Başkalarının hakkına saygı göstermenin ne kadar önemli olduğunun farkına varırlar. 

Çocukların Psikolojik ve Fizyolojik Gelişimlerini Destekler 

Oyun; çocukların dış dünya ile iletişim kurmasını sağlar. Çocuklar; oyunlar sayesinde çevrelerini tanıma ve ortama ayak uydurma şansını elde ederler. Vaktini oyun oynayarak geçiren bir çocuk; bedensel, ruhsal, sosyal ve zihinsel olarak gelişir. Geçmişten günümüze kadar olan süreçte oyun oynamanın faydaları ile ilgili birçok araştırma yapılmıştır. Her şeyden önce, oyun oynamanın sinir hücrelerinin ve sinaps bağlantılarının gelişmesine önemli katkıda bulunduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra, oyun oynayan çocuklar; kendilerini rahatsız eden korku, kaygı, üzüntü gibi olumsuz duygulardan da arınmışlardır. 

Çocuklar; oyunlar sayesinde hem psikolojik hem de fizyolojik açıdan gelişirler. Yaratıcı düşünme ve sorumluluk alma becerisi kazanırlar. Ayrıca, kendilerini tanırlar. Dikkatlerini belirli bir noktada toplama becerisini elde ederler. Sosyal roller edinmeleri ve duygularını dışa vurmayı öğrenmeleri de oyunların çocuklara kattıkları arasında bulunur. Sonuç olarak, oyun oynamak; hem fiziksel hem de psikolojik açıdan bir hayli faydalıdır. Bu noktada, oyun atölyesine katılan bir çocuk kendisini birçok alanda geliştirir. 

Çocuklar ile Pedagojik Bir Yaklaşım ile İletişim Kurulur 

Oyun atölyelerinde çocukların psikolojik ve fizyolojik gelişimlerinin yanı sıra ihtiyaçları da dikkate alınarak onlara uygun bir eğitim planı hazırlanır. Psikoloji lisans ve yüksek lisans eğitimlerinden elde edilen bilgilerin yanı sıra sanat, masal ve oyun terapileri gibi yaklaşımlarla entegreli bir şekilde içerikler oluşturulur. 

Oyun atölyelerinin en büyük avantajlarından birisi de onlarla pedagojik bir yaklaşım eşliğinde iletişim kurulmasıdır. Bir başka deyişle, çocuklar; sokağa kıyasla çok daha bilinçli bir şekilde oyun oynama ve eğlenceli vakit geçirme şansına erişirler. 

Atölye Süresince Çocuklar Gözlemlenir 

Dumadum oyun atölyesi sırasında çocuklar dikkatli bir şekilde gözlemlenir. Ayrıca, ebeveynlerin isteği doğrultusunda onlarla çocuklar hakkındaki gözlemler paylaşılır. Bu sayede, çocukların oyun atölyesinde nasıl davrandıkları hakkında fikir yürütülür. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi oyun atölyesi çocukların psikolojik ve fiziksel gelişimleri adına önemlidir. Bu noktada, çocukların atölye süresi boyunca birtakım becerileri kazanıp kazanmadığı incelenir. 

Takdir edersiniz ki, oyun atölyesi; her çocukta beklenen etkiyi yaratmaz. Bazı çocuklar; beklenen gelişimi sağlayamazlar. Bu noktada, söz konusu faaliyetlerin neden başarısız olduğuna dair çıkarımlar yapılır. Bir diğer oyun atölyesinde neler yapılması gerektiğine karar verilir. Örneğin, çocuğa farklı oyunlar oynatılabilir. 

Atölye Sonunda Sorular Uzman Bakış Açısı ile Yanıtlanır 

Her oyun atölyesinin ardından çocukların ve ebeveynlerin akıllarına takılan birtakım sorular olacaktır. Bu sorular; Dumadum oyun atölyesinde yer alan uzmanlar tarafından dikkatli bir şekilde yanıtlanır. Bu sayede, çocukların ve ebeveynlerin Dumadum oyun atölyesine güvenmeleri hedeflenir. Oyun parkı denildiği zaman akla ilk gelen seçenek olan Dumadum; bilhassa kapalı oyun parkı ile beklentileri en iyi şekilde karşılar.