Oyun Atölyelerinin Çocuklara ve Ailelere Katkıları Nelerdir?

Oyun atölyeleri, çocuklara ve ailelere birçok yarar sağlamaktadır.

Pandemi dönemi ile evlerde kalan çocukların sosyalleşmelerine imkan sunarak kendine güven duymalarına katkı sağlar.

Oyun atölyeleri okul öncesi çocukların okul dönemlerine kolaylıkla uyum sağlayabilmesi için ideal ortamlardır.

Çocuklar burada akranlarıyla tanışır, atölye eğitmenlerinin yönergelerini alır, becerilerini geliştirir.

Çocukların birçok alandaki (ince-kaba motor, dikkat, görsel hafıza, duyusal) gelişimlerine katkı sağlar. Dumadum’da Oyun Atölyeleri’nde yapılan atölyelerdeki her etkinlik bir beceri kazandırma, ilerletmeye veya desteklemeye yöneliktir.

Oyun grupları, aynı zamana çocuk ve ebeveynin birlikte baş başa vakit geçirmelerine alan tanıyarak aradaki ilişkiyi güçlendirir.

ATÖLYELERİN PSİKOLOG EŞLİĞİNDE OLMASININ AVANTAJLARI NELERDİR?

Atölyeler, çocukların psikolojik ve fizyolojik gelişimlerine uygun olarak hazırlamaktayız.

Psikoloji lisans ve yüksek lisans eğitimlerinden edinilen bilgilere ek olarak masal, sanat, oyun terapileri gibi yaklaşımlarla entegreli olarak içerikler oluşturulur.

Çocuklara pedagojik bir yaklaşım ile iletişim kurulur.

Atölye süresince çocukları gözlemlenir. Ebeveynler istediği takdirde çocuklar hakkında gözlemler paylaşılır.

Atölye sonunda sorular uzman bakış açısı ile yanıtlanır.

ATÖLYELERİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Atölyelerin içerik planı eğitimler doğrultusunda çocukların ihtiyaçlarına, psikolojik ve fiziksel gelişimlerine uygun olarak hazırlanır.

Atölyeler 50 dakika sürmektedir.

Çocukların kendini ifade etme biçiminin oyun oynamak olduğu düşüncesini içselleştiren bir ekip olarak atölyelerimizi oyun destekli oluşturuyoruz.

Atölyelerimiz ısınma ve keşif aşamaları ile başlayıp yönergeli oyun biçiminde ilerlemektedir.

Atölyelerimiz sadece aktivite yapmaya veya oyun oynamaya değil çocukların uzman eşliğinde yönergeli oyun oynamalarına ,oyun aracılığıyla kendilerini ifade etmelerine ve atölye boyunca çeşitli kazanımlar elde etmelerine imkan tanıyan bir alandır.

Psikolog eşliğinde olması ise birden fazla fayda sağlamaktadır.

Kurulduğumuz günden bu zamana kadar yaptığımız atölyelerimizi görebilmek ve atölye planlarımıza ulaşabilmek için bizleri takip edebilirsiniz.