Çocuklarda Oyuna Dayalı Öğrenme

Oyun alanları, çocukların bir arada olduğu ve sosyalleşebilecekleri, diğer çocuklarla vakit geçirme fırsatı bulabilecekleri önemli bir alanlardır. Çocuklar oyun alanlarını kullanarak birbirleriyle iletişim kurmayı öğrenerek, kişilik gelişiminde önemli adımlar atabilirler. Söz konusu oyun süreçlerinde ebeveynler çocuklarını her zaman dinlemeli ve kontrol etmelidir. Ebeveynlerin, çocuk gelişimi için önemli olan bu oyun alanlarında vakit geçiren çocuklarını gözlemlemesi ve aktiviteler sonrasında çocukların öğrendiklerini, sorunlarını dinlemesi, sonrasında gerekliyse sağlıklı çözüm yollarına gitmesi oldukça önemlidir.

Kontrollü Oyun Oynamanın Çocuk Gelişimine Katkısı

Oyunlar, çocukların fiziksel, duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimine katkı sağlamaktadır. Araştırmaların gösterdiğine göre, oyunların nöron ve sinaptik bağlantıların gelişimine doğrudan katkıda bulunduğu ispatlanmıştır. Aynı zamanda çocukların oyun deneyimleri sayesinde üzüntü, kaygı, öfke gibi olumsuz duyguların önüne geçebilmeyi öğrendiklerini de söylemek yanlış olmaz.

Oyun Çocuklara Ne Kazandırır?

Oyunların çocuk gelişimine çeşitli katkıları vardır. Bunlar;

 • Yaratıcı düşünmeyi geliştirmesi
 • Sorumluluk bilincini aşılaması
 • İş birliği ve paylaşımı öğretmesi
 • Kendini tanımasına olanak sağlaması
 • Odaklanma ve organize etme yetilerini kuvvetlendirmesi
 • Sosyal roller edinmelerine ve duygularını ifade edebilmelerine olanak sağlaması
 • Sorun çözme yeteneği kazandırması

Oyunlar sayesinde yaşam için gerekli toplumsal kuralları öğrenen çocuklar ayrıca oyunlarda edindikleri rollerle seçim yapabilme yetisi kazanırlar. Bu durum, çocuğun sorumluluk bilincini ve de yaşamı üzerindeki kontrolünü belirlemektedir. Çocuklar oyun yoluyla öğrendiklerinde deneme yanılma gibi yöntemleri tecrübe ederek öğrenirler. Söz konusu oyunlarda çocukların birbiriyle girdikleri etkileşimler dahilinde sosyalleştikleri de söylenebilir. Çocukların oyun yoluyla öğrendiklerinde birbirleriyle kurdukları iletişim, çocukların hayatlarının daha ileri evrelerinde seçim yapma ve kaderlerini yönlendirebilme alışkanlığını onlara aşıladığı söylenebilir. Ayrıca çocuklar oyunların onlara sağladığı özgür ortam sayesinde, duygu, düşünce ve isteklerini kolaylıkla dile getirebileceği bir dünyaya sahip olacaklardır. Kısacası oyunlar çocukların gerçek hayata attıkları ilk adım olarak nitelendirilebilir.

Motor Becerilere Katkısı

Kaba motor becerileri, çocukların ayakta durmasını, oturmasını, emeklemesini ve zıplaması gibi eylemleri gerçekleştiren kasların fiziksel olarak gelişimini içermektedir. İnce motor becerileri ise, ellerin, bileklerin, parmakların, ayakların, dudak ve dil kaslarının kullanılmasını içerir. Gömlek iliklemek, saç taramak, çorap giymek, diş fırçalamak, ayakkabı bağcığı bağlamak gibi eylemler, ince motor becerilerine başlıca örneklerdir. Çocuklar söz konusu kaslarını kullandıkça, kavrama, bastırma, tutma gibi becerilerini de geliştirirler. Aynı zamanda günlük aktivitelerin gerçekleştirilmesi ve bu sayede öz güven, öz bakım gibi önemli kavramların geliştirilip benimsetilmesi sağlanmaktadır.

Dikkat Gelişimine Katkısı

Çocukların, konsantrasyon gerektiren akıl oyunlarında dikkatini odaklaması sağlanır. Bu durum ise çocukların eğitim hayatlarına önemli bir katkı yapmaktadır. Akıl oyunları oynayan çocukların genellikle ezberden uzak, meraklı çocuklar oldukları tespit edilmiştir. Meraklı bir tutum geliştirmeye başlayan çocukların, beceri ve yaratıcılığını geliştirmek adına araştırma yapmayı seven bireyler haline gelmeleri ise muhtemeldir.

Hafıza Gelişimine Katkısı

Çocuklar için özel olarak geliştirilen hafıza oyunlarının görsel tarama, planlama ve uzamsal hafıza gelişimlerinde çocuklara büyük katkı sağladığı söylenebilir. Çocukların söz konusu hafıza oyunları ile matematik becerilerini, planlama ve görsel dikkatlerini geliştirmesi ise mümkündür. Özetle hafıza oyunlarının çocuklar için görsel dikkat, uzun süreli konsantrasyon gibi konularda oldukça fayda sağlayacağını söylemek yanlış olmaz.

Duyusal Gelişime Katkısı

Duyusal oyunlar, çocukların karmaşık öğrenme görevlerini yerine getirme konusundaki becerilerini arttırmalarına olanak sağlar;

 • Dil gelişimi, bilişsel gelişim, ince ve kaba motor becerileri, problem çözme ve sosyal etkileşimlerini destekler.
 • Çocukların hayal güçlerini geliştirmelerinde yardımcı olur. Ayrıca hafızanın gelişmesi ve güçlenmesi gibi konularda da yardımcıdır.
 • Çocukların duygularını daha net bir şekilde ifade etmelerine ve hayal kırıklıklarıyla daha kolay bir şekilde baş edebilmelerine yardımcı olur.
 • Duyusal oyunlar çocukların duyusal nitelikler (sıcak, soğuk, yapışkan, kuru gibi kavramları duyarak anlamlarıyla.) kazanmalarını sağlar.

Dumadum Oyun Atölyeleri

Çocukların gelişimleri göz önünde bulundurularak tasarlanmış Dumadum oyun alanları, çocuklara daha önce karşılaşmadıkları yeni ve öğretici oyun deneyimleri sunuyor. Söz konusu deneyimi ise çocukların zarar görmeyecekleri, sert ve keskin köşelerin bulunmadığı, yumuşak zeminli oyun alanı tasarımıyla sağlıyor. Çocukların oyun oynayarak vakit geçirebilecekleri Dumadum, sosyal ilişkiler geliştirebilecekleri ve motor becerilerini geliştirebilecekleri oyun alanlarını çocuklara sunmaktadır.

Tırmanma, kayma, zıplama, karşıdan karşıya geçme ve engellerden kaçma gibi farklı özelliklere sahip kapalı oyun alanı seçenekleriyle Dumadum’un tüm çocuklara hitap ettiğini söyleyebiliriz. Ayrıca Dumadum’un oyun atölyelerinin barındırdığı geniş oyun yelpazesiyle, çocuk gelişiminin her zaman ön planda tutulduğunu söylemek yanlış olmaz.