Dumadum Oyun Atölyeleri

Dumadum’un kapalı oyun parkı alanlarında bulunan oyun alanları, çocukların oyun oynarken öğrenmesine olanak sağlıyor. Oyun temelli öğrenme ortamında çocuklar, problemler yaratıp ardından bu problemleri kendileri çözüyorlar. Çocukların problem çözmeyi öğrenmeleri, bilişsel gelişimleri için oldukça önemli bir nokta olduğu bilinmektedir. Bu nedenle Dumadum’un çocuklara sunduğu eğlenceli atölyelerde çocukların gelişimlerine oldukça büyük katkı sağladığı gönül rahatlığıyla söylenebilir. Söz konusu atölyelerde çocukların problem çözme yeteneklerinin gelişmesi, sosyalleşebilmesi ve birlikte hareket edebilme yetilerinin gelişmesi, Dumadum’un her zaman dikkat ettiği noktalardır. Eğlenceli atölye sayesinde, çocuklar yaratıcılık ve hayal güçlerini geliştirebilirler. Ve ayrıca çocukların fazla enerjilerini atmalarına yardım edebilecek bir ortamın sağlanması, ebeveynler nezdinde de son derece olumlu bir durumdur.

Ayrıca Dumadum’un sağladığı oyun alanları, çocukların sosyal yaşantılarında ve toplum içerisinde nasıl davranmaları gerektiklerini öğrenmelerine yardımcı olur. Bu nedenle çocukların oyun temelli öğrenme ile bir şeyleri kavrayabilmesi kritik önem taşımaktadır.  Çocuklar bu sayede günlük yaşamlarında sıklıkla karşılaşabilecekleri problemlerin üstesinden gelmeyi öğrenirler. Oyun seminerleri ve atölyeleri çocuklar için dikkat çekici ve motivasyonlarını arttırıcı nitelik taşımaktadır. Bu çerçevede düzenlenen eğlenceli atölyeler çocukların konsantrasyon sürelerini arttırmalarına yardımcı olur. Kısacası çocukların kendi gelişiminde aktif rol almasının yani bire bir deneyimleriyle belirli kazanımlar elde etmeleri oldukça önemlidir.

Oyun Atölyelerinin Faydaları

Eğlenceli oyun atölyesinin faydaları arasında çocukların zihinsel ve bilişsel gelişimlerinin desteklenmesi ön plandadır. Mantıksal düşünmenin başladığı, dil gelişiminin hızlandığı ve kelime dağarcığının üç bin kelimeye ulaştığı bu dönemde, çocuklar çeşitli arayışlara girerler.  Bu nedenle okul etkinlikleri ve okul dışarısında yapılan oyun atölyeleri çocukların gelişiminde kritik bir öneme sahiptirler.

Oyun atölyeleri çocuklara; paylaşma, arkadaşlık, takım çalışması, güven, dostluk ve kendini savunma gibi önemli becerileri kazandırır. Sosyal becerilerini geliştiren çocuklar ise ebeveynleriyle daha sağlıklı iletişim kurabilirler.

Ayrıca ebeveynlerin isteği üzerine, oyun alanında çocukların vakit geçirdiği zaman diliminde çocuklar üzerinde yapılan gözlemler ebeveynlerle paylaşılabilmektedir. Bu şekilde çocukların oyun atölyesinde yaşıtlarıyla nasıl iletişim kurduğu ya da onlara nasıl davrandığının tespiti gerçekleştirilebilir.  Çocukların gelişimi adına büyük role sahip oyun atölyelerinde kimi zaman çocuk gelişimi adına yeterli sonuç alınamayabilir. Bu noktada ise yapılan çıkarımlarla çocuk gelişimi için yapılması gerekenler düşünülerek bir sonuca varılabilir.

Çocuklarda Oyuna Dayalı Öğrenme

Çocukların öğrenmesine oldukça büyük katkı sunan oyuna dayalı öğrenme, belirli kurallara göre iki veya bireyler arasında yapılan oyun ve spor etkinlikleriyle gerçekleştiriliyor. Piaget Teorisi baz alınarak tasarlanmış oyun ortamları, çocukların öğrenmeyi oyunla gerçekleştirmesini ve bu sayede hareket ve beceriyi birlikte kullanarak motor becerilerini geliştirmelerine olanak sağlıyor.

Oyunlar genellikle motor gelişimine katkı bazlı ve spor oyunları olarak ikiye ayrılabilir; satranç, dans ve topla oynanan oyunlar spor oyunlarına örnek olarak sayılırken, yapboz oyunları ve çeşitli gösteriler motor becerilerini geliştirdikleri oyunlara örnek gösterilebilir.

Oyunlar, çocukların kendi hatalarını, eksikliklerini farkedebilmeleri ve düzeltebilmeleri için en ideal araçtır. Ayrıca çocukların dikkatlerini uzun süreler yüksek düzeyde tutabilmelerini sağlayabilecek en önemli aktivitelerin başında oyun gelmektedir. Çocukların daha önce öğrendiklerinin somut bir şekilde kavranabilmesini sağlayan oyunlar, öğrenim hayatlarında da oldukça büyük katkıyı sunarlar. Böylelikle öğrencilerin derse olan ilgi ve motivasyonunu arttırmasına yardımcı olurlar. Oyun oynamanın çocukların yaşıtlarıyla etkileşim ve iletişim sağlamasına olanak sağlaması, onların güzel konuşma ve düşüncelerini daha net bir şekilde ifade etme yetisi kazanmalarına sağlayabilecek olduğunu söylemek ise yanlış olmaz. Ayrıca çocuklar girdikleri bu etkileşim sonucunda empati kurmayı, yardımlaşmayı ve paylaşma gibi sosyal edinimleri de kazanırlar.

Atölye Sonunda Uzmanlar ile Değerlendirme

Dumadum oyun atölyeleri, çocuk ve ebeveynlerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlanmış bir ortamdır. Çocukların, beklenti ve gelişimlerine göre hazırlanan atölyelerin ortalama oyun süresi 50 dakikadır. Oyun atölyelerinde çocuklar, uzmanların rehberliğinde oyun oynarken aynı zamanda uzmanlar tarafından değerlendirilmektedirler.

Çocuklar bu sayede kendilerini ifade etme ve çeşitli bilişsel kazançlar elde etme fırsatı bulurken uzmanlarca değerlendirilmektedirler. Dumadum oyun atölyeleri, her çocuğun farklı özelliklere sahip olduğunun bilincinde olduğu için onlara özel oyun etkinlikleri sunmaktadır. Uzman pedagoglar tarafından rehberlik edilen çalıştayların sonunda sorulan sorular, uzman bakış açısıyla yanıtlanarak ebeveynleri çocukları hakkında daha çok fikir sahibi olmaları sağlanmaktadır.