Çocuk Parklarının Çocuk Gelişimdeki Olumlu Etkileri

Psikolojinin bir alt dalı olan gelişim psikolojisi çocuk gelişimini evrelere ayırır. Burada kimi kuramcıların adından söz etmek de gerekir. Kuramcılar, gelişimi evrelere ayırarak her bir evrede kazanılması gereken davranışlardan söz eder. Bu, hem bilişsel açıdan hem de kişilik gelişimi açısından son derece önemlidir. Aynı zamanda motor becerilerin kazanılması, kas gelişimi ve benzeri fiziksel gelişimler de bu dönemlerde kazanılır.

Her bir dönem belli bir özellik için kritiktir. Kritik dönemde kazanılmayan davranışın veya becerinin ileriki yaşlarda kazanılması oldukça zordur. Burada olgunlaşma gelişim için ön koşul olsa bile çevrenin de büyük etkisi vardır. Çevre etkisinden söz ederken çocuk parklarının önemi de göz ardı edilemez. Çocukların gelişiminde onların beceriler kazanmasını sağlayacak çocuk parklarından faydalanmak önemlidir.

Çocuk Parklarının Çocuk Gelişimindeki Olumlu Etkileri

Çocuk parkları, birçok davranışın ve becerinin kazanılmasında büyük fayda sağlar. Çocuklar, buradaki oyuncaklarla oynarken hem sosyalleşmeyi hem paylaşmayı hem de güven duygusunu kazanabilirler. Bunun yanı sıra birçok duygunun kazanılmasında önemli olan çocuk parkları, her yaştaki çocuğu farklı etkileyebilir. Örneğin, 3 yaş civarındaki çocuklar bağımsızlık duygusunu kazanmak isterler. Bu duygunun kazanılmasına ket vurmak ise utanç ve şüphe gibi olumsuz duyguları getirir. Diğer yaşlarda da farklı duygu ve beceriler kazanılır ve bu becerilerin edinilememesi olumsuzlukların temel nedenleridir. Bu sebeple çocuklar oyun oynarken kazanmaları gereken temel becerileri rahatlıkla geliştirebilirler. Bu becerilerden birkaçını şu şekilde açıklayabiliriz:

1.Çocuklar Parkta Paylaşmayı ve Beklemeyi Öğrenir

Çocuklar, Erikson’a göre 2. gelişim evresi olan 1-3 yaş aralığı ve 3. gelişim evresi olan 3-6 yaş aralığında paylaşmayı ve sabretmeyi öğrenirler. Özellikle paylaşmayı öğrenmek çevrenin etkisine bağlıdır. Bunu bağımsızlık duygusuyla elde eden 1-3 yaş aralığındaki çocuklar, parklarda özgürce oyun oynarken gelişim ödevlerini tamamlarlar. Diğer çocuklarla oynadıkları oyuncakları paylaşırken kendilerine sıranın gelmesi için beklemeyi de öğrenirler. Çocukluk döneminde kazanılan bu kritik davranışlar, ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinde diğer insanlarla yaşanabilecek problemleri en aza indirger.

2. Ergenlik ve İlk Çocukluk İçin Prova Parklarda Yapılır

Parklar, paylaşma ve bekleme gibi önemli duyguların kazanılmasını sağlarken ileriki yaşlarda karşılaşılacak sosyal hayatın provasını da yapabilmeye olanak tanır. Çocuklar, parklarda yeni arkadaşlar edinir ve sosyalleşir. Böylece yalnızca aile yaşamıyla sınırlı kalmaktan kurtulurlar. Kız ve erkek çocuklar bir arada oynarken bağlı bulundukları yaş dönemindeki cinsiyet farklarının da önemini kavrayabilirler.

Parklarda çocukları sınırlamak yerine doyasıya hareket etmelerini sağlamak gerekir. Ailelerin en çok korktuğu ise çocukların düşmesi, zarar görmesidir. Tabii ki büyük kazalardan kaçınmak gerekir, ancak küçücük bir düşmeyi engellemeye çalışmak çocuğun ileride benlik kazanmasına engel olabilir. Çünkü insan hiç düşmeden kalkmayı öğrenemez. Bu da ilerleyen yaşlarda hayatın sürprizlerine karşı güçsüz bireyler meydana getirebilir.

3. Daha Sağlıklı Bir Uyku Düzeni

Çocuk parklarının kişilik gelişimi üzerine etkisinin yanı sıra anlık olarak da faydaları vardır. Çocuk parkları, büyük küçük her çocuğun oyun oynayabileceği, sosyo ekonomik durumu ne olursa olsun doyasıya eğlenebileceği bir alan. Burada keyifle oyun oynayan çocuklar, gün içinde biriktirdikleri enerjiyi dışarı atarlar. Bu da uyku düzeninin sağlıklı işlemesine katkı sunar. Enerjisini atan ve yorulan çocuk, düzenli bir şekilde uyuyabilir. Düzenli uyku da dolaylı olarak büyüme, gelişme ve olgunlaşmaya katkı sunar.

Çocuklar olgunlaştıkça gelişim ödevlerini yerine getirmeye başlarken çevreden de yararlanmalıdır. Çocuğun gelişiminde çevrenin etkisi son derece önemlidir. Hem kişilik gelişimi hem de kaba ve ince motor becerilerinin doğru işlemesi için ailelerin çocuklarını çocuk parklarıyla buluşturmaları gerekir.

Dumadum Oyun Parkları da çocukların gelişimlerini tamamlayabilmeleri, sosyalleşebilmeleri ve daha fazlası için özel tasarlanmış oyuncaklara sahiptir. Çocuklar, Dumadum Oyun Parkları içinde kendilerini geliştirecek birçok oyuncakla karşılaşır. Böylece hem eğlenir hem de öğrenirler.